Superstar
Nora Aunor Fan Site
Mga Awitin ng Puso - Nora Aunor

Album Tracks include

 • Minamahal Kita (M. Velarde Jr. - D. Santiago)
 • Ikaw (M. Velarde Jr. - D. Santiago)
 • Buhat (M. Velarde Jr. - D. Santiago)
 • Dahil Sa Iyo (M. Velarde Jr. - D. Santiago)
 • Ang Mahal Ko'y Ikaw (Jerry Brandy)
 • Ikaw ay Akin (M. Velarde Jr. - D. Santiago)
 • Ipagdarasal Kita (Jerry Brandy)
 • Pag-ibig Ikaw ang Maysala (Jerry Brandy)
 • Lihim Kitang Mahal (Ibarra Samson)
 • Pangako ng Puso (D. Holmsen - A. Fernando)
 • Marupok na Sumpa (Philip Maninang)

Songs from this album are also included in a compilation album from 1990 called Mga
Awiting Sariling Atin.